Έναρξη και Λήξη Διδακτικών Ωρών


1η ώρα08:15-09:00
2η ώρα09:05-09:50
3η ώρα10:00-10:45
4η ώρα10:55-11:40
5η ώρα11:50-12:35
6η ώρα12:45-13:25
7η ώρα13:30-14:10
   Τελευταία Ενημέρωση:  
Σχεδίαση-Διαχείριση:     Παξιμαδάκης Μιχάλης  ΠΕ86