Πείραμα του Ερατοσθένη20/3/2017 Με αφορμή την εαρινή ισημερία , ομάδα μαθητών της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης του 13ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου συμμετείχαν, στη διεξαγωγή του πειράματος του Ερατοσθένη, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Λουλουδάκη Μιχάλη, Φυσικό. Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα ξεκίνησε με την θεωρητική μελέτη της γεωμετρίας, στην οποία στήριξε το πείραμα του ο Ερατοσθένης. Η διεξαγωγή του πειράματος έγινε στις 20 Μαρτίου 2017 στις 12:25 ακριβώς, όπου οι ακτίνες του ηλίου προσπίπτουν ακριβώς κάθετα στον ισημερινό, στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Η μέτρηση της περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη τον 3 π.Χ. αιώνα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην ιστορία των Φυσικών Επιστημών. Ο Ερατοσθένης με μόνα εργαλεία τη σκέψη του και μια ράβδο κατάφερε να μετρήσει 2.200 χρόνια πριν τη περίμετρο της Γης με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Πείραμα του Ερατοσθένη
Πείραμα του Ερατοσθένη
Πείραμα του Ερατοσθένη
Πείραμα του Ερατοσθένη


   Τελευταία Ενημέρωση:  
Σχεδίαση-Διαχείριση:     Παξιμαδάκης Μιχάλης  ΠΕ19